Ειδήσεις
01-10-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

01-10-2016
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

01-06-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

29-05-2016
Tο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου.

22-05-2016
Μνημοσύνου του Κων/νου του Παλαιολόγου την 29ην Μα`ί`ου.

01-05-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΑ`Ι`ΟΥ

07-04-2016
Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ

02-04-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

02-04-2016
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

01-03-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ

09-02-2016
ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ

09-02-2016
Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η Σ

01-02-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

01-01-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

01-11-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

22-10-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

22-10-2015
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

01-10-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

01-09-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

01-09-2015
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 110η

01-07-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ

01-06-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

01-05-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΑ`Ι`ΟΥ

01-04-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

01-03-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ

01-02-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

01-01-2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


Εγγραφείτε εδώ!


--