Ειδήσεις
01-07-2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ

08-05-2017
Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η Σ

01-05-2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΑ`Ι`ΟΥ

01-04-2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

01-03-2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ

01-02-2017
Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η Σ

01-02-2017
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

01-01-2017
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

01-12-2016
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

01-11-2016
ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

01-10-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

01-10-2016
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

01-06-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

29-05-2016
Tο μνημόσυνο του Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου.

22-05-2016
Μνημοσύνου του Κων/νου του Παλαιολόγου την 29ην Μα`ί`ου.

01-05-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΑ`Ι`ΟΥ

07-04-2016
Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ι Σ

02-04-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

02-04-2016
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

01-03-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ

09-02-2016
ΚΟΠΗ ΠΙΤΤΑΣ

09-02-2016
Α Ν Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η Σ

01-02-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

01-01-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


Εγγραφείτε εδώ!


--