02-08-2013   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΝ 210 6611671

ΙΣΤΟΣΕΛΙΣ www.aioannis.com

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

 

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013. Η πρόοδος του τιμίου Σταυρού.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 09:30π.μ. Όρθρος, θεία Λειτουργία και Αγιασμός.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:15μ.μ. Εσπερινός μετά ιεράς Παρακλήσεως.

Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:15μ.μ. Εσπερινός μετά ιεράς Παρακλήσεως.

Σάββατον 3 Αυγούστου 2013. Δαλμάτου, Φαύστου και Ισαακίου οσίων.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 09:00π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

Κυριακή 4 Αυγούστου 2013.Των επτά παίδων των εν Εφέσω.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 10:00π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:15μ.μ. Εσπερινός μετά ιεράς Παρακλησεως.

Τρίτη 6 Αυγούστου 2013. Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 09:45π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:15μ.μ. Εσπερινός μετά ιεράς Παρακλήσεως.

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:15μ.μ. Εσπερινός μετά ιεράς Παρακλήσεως.

Πέμπτη 8      Αυγούστου 2013.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:15μ.μ. Εσπερινός μετά ιεράς Παρακλήσεως.

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:15μ.μ. Εσπερινός μετά ιεράς Παρακλήσεως.

Σάββατον 10 Αυγούστου 2013.Λαυρεντίου αρχιδιακόνου και μάρτυρος.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 09:00π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

Κυριακή 11 Αυγούστου 2013. Ανάμνησις θαύματος του αγίου Σπυρίδωνος εν Κερκύρα.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 10:00π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:15μ.μ. Εσπερινός μετά ιεράς Παρακλήσεως.

Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:15μ.μ. Εσπερινός μετά ιεράς Παρακλησεως,

Τρίτη 13 Αυγούστου 2013.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:15μ.μ. Εσπερινός μετά ιεράς Παρακλήσεως.

Πέμπτη 15 Αυγούστου 2013. Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 10:00π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:00μ.μ. Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Τιμοθέου Επισκόπου Ευρίπου.

Παρασκευή 16 Αυγούστου 2013. ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 09:45π.μ. Όρθρος και Πανηγυρική θεία Λειτουργία.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:15μ.μ. Εσπερινός και ιερά Παράκλησις του αγίου Τιμοθέου.

Σάββατον 17 Αυγούστου 2013. Μύρωνος μάρτυρος.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 09:00π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

Κυριακή 18 Αυγούστου 2013. Φλώρου και Λαύρου μαρτύρων.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 10:00π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013. Απόδοσις της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 09:30π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

Σάββατον 24 Αυγούστου 2013.Κοσμά του Αιτωλού.

Πρωί:ώρα 07:00π.μ. έως 09:30π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

Κυριακή 25 Αυγούστου 2013. Τίτου αποστόλου επισκόπου Γορτύνης Κρήτης.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 10:00π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013. Ανθούσης και Φανουρίου των μαρτύρων.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 09:30π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

Τετάρτη 28 Αυγούστου 2013. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:30μ.μ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ.

Ώρα: 20:30μ.μ. ΙΕΡΑ ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013. ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 10:45π.μ. Όρθρος και Αρχιερατική θεία Λειτουργία.

Εσπέρας: ώρα 19:00μ.μ. έως 20:15μ.μ. Εσπερινός μετά ιεράς Παρακλήσεως Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.

Σάββατον 31 Αυγούστου 2013. Η κατάθεσις της τιμίας ζώνης της υπεραγίας Θεοτόκου εν τω εν Κων/πόλει ναώ αυτής.

Πρωί: ώρα 07:00π.μ. έως 09:00π.μ. Όρθρος και θεία Λειτουργία.

 

 

 

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ.